Home > Lajme dhe Njoftime > Aktivitet në Ditën Botërore të TB

Ne daten 21 Mars 2024 ne kauder te Dites Boterore te TB, ne ambientet e hotel Xheko Imperial u organiza nje takim me gjithe aktoret kryesore te TB , si nga Minsitria e Shendetesie dhe  Mbrojtjes Sociale Dr.Entela Ramosacaj, Insituti i Shendetit Publik Dr.Eugena Tomini, Operatori i Kujdesit Shendeteosr Qendror Dr.Markens Shllaku,  Spitali Universitar “ Shefqet Ndroqi” Dr.Silvana Bala dhe Dr.Hasan Hafizi, Menaxherja e Projektit te Fondit Global ne Sqiperi Znj.Enida Xhumari , Kordinatorja e Programit Kombetar te Tuberkulzoit Donika Bardhi Mema , Departamenti i Pediatrise Dr,Irena Kasmi, Laboratori i References se TB Dr.Silva Tafaj,  Njesite Vendore te Kujdesit Shendetesor si dhe nga partneret nderkombetar si Organizata Boterore e Shendeteise dhe UNFPA. Takimi u zhvillua sipas axhendes se percatuar. Fjalen pershendetese u krye nga  Drejtoresha e Insitutit te Shendetit Publik, Dr.Eugena Tomini  e cila falenderoi gjithe pjesemarresit dhe foli dhe mbi ecurine e kontrollit te Tuberkulzoit ne Shqiperi si dhe roli i Insitutit te Shendetit Publik ne luften per zhdukjen e rasteve me TB. Me tej zvendesministrja e Shendetesise Dr.Entela  Ramosacaj theskoi rendesine e takimit per kontrollin e Tuberkulzoit ne Shqiperi si dhe mbeshtetjen e MSHMS ne menyre te qe te arrihen te gjitha objektivat e planit te veprimit te kontrolit te Tuberkulozit ne Shqiperi. Pas prezantimeve te cilat kishin ne fokus , situaten epidemiologjike te TB ne Shpiperi,  misionin e OBSH-së rekomandimet e fundit dhe objektivat e OBSH EURO kundrejt sfidave të vendit, Roli i ISHP dhe KSHP në forcimin e M&E, Gjetja dhe kontrolli i rastit të TB, Udhëzimet për shqyrtimin dhe parandalimin e tuberkulozit, Ndryshimet dhe sfidat më të fundit të trajtimit të MDR TB dhe TB. Përditësimet dhe sfidat e menaxhimit të fëmijëve TB, Sfidat e NRL për forcimin e mjeteve diagnostikuese dhe përmirësimin e trajtimit të TB,  Roli dhe masat e marra dhe zbatuara nga Operatori Qendror  në kuadër të kujdesit për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me TB, Mbështetja e Fondit Global në qëndrueshmërinë e vendit duke filluar nga viti 2025 si dhe angazhimi i komunitetit për TB dhe rritja e rolit të bashkive,