Home > Struktura organizative
Struktura e MKV-se perbehet nga:

a) Kryetari;
b) N/ kryetari;
c) Sekretariati;
d) Bordi Drejtues eshte nje organ kolegjial vendimmarres qe kryesohet nga Kryetari i cili eshte Ministri i Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale.

Bordi Drejtues ka kete perberje:

STRUKTURA ORGANIZATIVE
 • Dy perfaqesues te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • Perfaqesues i Ministrise se Financave dhe Ekonomise;
 • Perfaqesues i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise;
 • Perfaqesues i Ministrise se Brendshme,
 • Perfaqesues i Ministrise se Drejtesise-Drejtoria e Burgjeve.
 • Perfaqesues i Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Koordinator i Programit te HIV/AIDS
 • Koordinator i Programit te TB
 • Perfaqesues i UNFPA (Multilateral Partners).
 • Perfaqesues i Delegacionit te Bashkimit Europian ne Shqiperi (Bilateral Partners)
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me HIV/AIDS
 • Nje perfaqesues i pacienteve dhe ex pacienteve te TB
 • Nje përfaqësues i OJQ-se aktive ne fushën e HIV/AIDS ne Shqipëri.
 • Nje perfaqesues i Komunitetit Rom
 • Shoqate Profesionale e lidhur me HIV
 • Shoqate Profesionale e lidhur me TB
 • Perfaqesues i Sherbimit te Semundjeve Infektive prane QSUT
 • Perfaqesues i Sherbimit te Pneumologjise prane Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”
Anetare te Perkohshem:

Anetare te Perkohshem me te drejta te plota te caktuar nepermjet zgjedhjeve sipas kritereve te vendosura, jane:

 • Nje përfaqësues i OJQ-se aktive ne fushën e HIV/AIDS ne Shqipëri.
 • Nje perfaqesues i Komunitetit Rom
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me HIV/AIDS
 • Nje perfaqesues i pacienteve dhe ex pacienteve te TB
 • Shoqate Profesionale e lidhur me HIV
 • Shoqate Profesionale e lidhur me TB
Struktura Organizative e MKV perfshin edhe tre Nenkomitete:
1.    Komiteti Ekzekutiv me perberje Kryetar dhe N/Kryetar i MKV dhe Kryetar dhe N/Kryetar i Komitetit Mbikqyres.
2.    Komiteti Mbikqyres.
3.    Komiteti i Zhvillimit te Propozimeve.

 

Dokumentat