• HIV / AIDS

    HIV / AIDS

    Shqipëria vazhdon të mbetet një vend me prevalencë të ulët dhe kërkon t’i japë një përgjigje të plotë kombëtare situatës së HIV/AIDS-it...

  • Tuberkulozi

    Tuberkulozi

    TB është konsideruar vazhdimisht si prioritet nga qeveritë shqiptare dhe legjislacioni për kontrollin e tij ka pasur përmirësime të vazhdueshme...