Home > Lajme dhe Njoftime > Mitigating the impact of COVID-19 on tuberculosis services 31 August 2022, Rogner Hotel, Tirana

Seminar hibrid i organizuar nga WHO mbi “Zbutjen e ndikimit të COVID-19 në shërbimet e tuberkulozit” i lidhur me projektin pilot “Integrimi i kujdesit dhe parandalimit të tuberkulozit në kujdesin shëndetësor parësor në Shqipëri” zhvilluar ne Hotel Rogner me date 31 Gusht 2022

Per me shume: Scope and Purpose_Workshop_31st August 2022_2 (Pier, 18aug)