Home > Evente dhe Fushata > Takim i zhvilluar ne ambientet e Hotel Tirana International me përfaqësues të Institucioneve Shëndetësore dhe partnerë të tjerë për zhvillimin e opsioneve të pozicionimit dhe te një plani pozicionimi strategjik për të ndihmuar në forcimin e pozicionimit të MKV.