Home > Evente dhe Fushata > Aktivitet në shkollë në Elbasan në kuadër të Ditës boterore të TB

Aktivitet në shkollë në Elbasan në kuadër të Ditës boterore të TB. Faleminderit Dr Evisa Dragoti për bashkëpunimin dhe punën e kryer se bashku me mësuesit e kësaj shkolle