Home > Lajme dhe Njoftime > Asistenca teknike 5% Iniciative me misionin e “Forcimit të mirëqeverisjes” së MKV

Duke filluar nga data 17 Nëntor 2014 deri në Prill 2015, Mekanizmi Koordinues për vendin (MKV) do të vizitohet nga dy Asistentë Teknike të financuar nga 5% Iniciative (French Expertise Internacionale) me misionin “Forcimin e mirëqeverisjes” së Mekanizmit Koordinues për Vendin (Strengthening CCM Albania’s governance).