Home > Lajme dhe Njoftime > Deklarata e Rrjetit te pacienteve me semundje kronike ne Diten Europiane per te drejtat e pacienteve

Të drejtat e pacientit janë pjesë e të drejtave themelore të njeriut. Rrjeti i Shoqatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike ka si mision të tij: Përmirësimin e cilësisë së jetës dhe i kujdesit për trajtim dhe mbështetje të vazhdueshme nëpërmjet bashkëpunimit, bashkërendimit, advokimit dhe lobimit midis grupeve të interesit dhe anëtarëve të tjerë në nivel kombëtar dhe me gjerë, duke patur në qendër PACIENTIN.

Detajet e kesaj deklarate jane ne Dokumentin PDF