Home > Lajme dhe Njoftime > Ekspertiza e huaj për finalizimin e Concept Note te Global Fund

Nga dt 17-22 Nentor, Grupin e punes se Perbashket te Concept Note, do ta asistoje per suport teknik, ekpertiza e huaj e dy konsulentve :

Arlette Campbell – HIV dhe TB

Sergio Spinaci – TB

Misioni i kesaj ekpertize do te jete finalizimi i Concept Note ne perputhje me rekomandimet e Fondit Global.