Home > Lajme dhe Njoftime > Global Fund perfundoi dorezimin e aplikimit per perfitimin e fondeve

Mekanizmi Koordinues per Vendin, pas nje periudhe disa mujore pune intensive ne plotesimin e kerkesave te parashtruara nga Gobal Fund, si dhe te realizimit te nje sere aktivitetesh ne mbeshtetje te ketyre kerkesave, perfundoi dorezimin e aplikimit per perfitimin e fondeve per parandalimin dhe trajtimin e HIV/AIDS, Tuberkulozit dhe Forcimit te Sistemit Shendetesor, prane Global Fund, me dt.30.01.2014 aplikim per nje per periudhe trevjecare