Home > Lajme dhe Njoftime > Mbledhja e misionit të Sekretariatit të Fondit Global për Shqipërinë 22 Prill 2016

Ne datat 21 dhe 22 Prill, 2016  vjen  ne Tirane misioni  i Sekretariatit te Fondit Global per Shqiperine.

Per kete qellim  Mekanizmi Koordinues per Vendin (MKV), do te zhvilloje nje mbledhje diten e premte  dt. 22 Prill 2016, 12:00-13:00, ne sallen e mbledhjeve te Ministrise se Shendetesise.

Lidhur me këtë mbledhje, më poshte do të gjeni dokumentat dhe materialet informuese:

Axhenda e Mbledhjes MKV 22 Prill 2016

Concept Note Review and Recommendation Form