Home > Foto galeria > Mbledhja e MKV e dates 26 Qershor

Diten e Premte dt. 26 Qershor 2015, ne ambjentet e Ministrise se Shendetesise , u organizua per perfaqesuesit e MKV, workshop i mbeshtetur nga Expertisa Franceze, me prezencen e expertit nderkombetar Z. Shailendra Haruray nga ora 10:00 – 12:30 dhe ne oren 13:00-14:30 u zhvillua mbledhja e rradhes e MKV me tematike te axhendes si bashkengjitur

Axhenda e mbledhjes MKV, 26 Qershor, 2015