Home > Foto galeria > Mbledhja me rastin e vizites te Sekretariatit te Fondit Global per Shqiperine

Ne datat 21 dhe 22 Prill, 2016  erdhi  ne Tirane misioni  i Sekretariatit te Fondit Global per Shqiperine.

Per kete qellim  Mekanizmi Koordinues per Vendin (MKV) zhvilloi nje mbledhje diten e premte  dt. 22 Prill 2016, 12:00-13:00, ne sallen e mbledhjeve te Ministrise se Shendetesise.