Home > Lajme dhe Njoftime > Misioni i asistencës teknike për Turbekulozin në datat 3- 18 Maj

Misioni i asistences teknike per pavionin e MDR- TB dhe per levizjen e Laboratorit Kombetar te References se TB në ambientet e reja permes Aplikimit te FEI ( Ekspertiza Nderkombetare Franceze) -5% Initiative, ne Tirane ne datat 3-18 Maj 2016 -Mission of Technical Assistance for the MDR-TB ward establishment and NRL move to the new premises through FEI (French Expertise International)-5% Initiative, in Tirana from 3-18 May 2016.

Ne ndihme te pacienteve te TB bazuar dhe ne rekomandimet e Global Fund ne Tirane ne Datat 3-18 Maj 2016, prane spitalit Universitar“ Shefqet Ndroqi” 2016, ka asistuar misioni i asistences teknike i mundesuar nga FEI – 5%Initiative me qellimin e suportit per pavionin e MDR-TB si dhe per levizjen e Laboratorit Kombetar te References se TB nga ndertesa aktuale ne ndertesen e re.

Lexoni me poshte dy raportet perkatese perfundimtare te ketij misioni:

Mission report 3-11 May 2016
Report NRL Tirana 11 – 18 May 2016