Home > Lajme dhe Njoftime > Njoftim për fillimin e procedurave për asistencë teknike (TA)pranë 5%Initiative

Njoftim per fillimin e procedurave per asistence teknike (TA)prane 5%Initiative (French)  ne ndihme te pacienteve te TB(Tuberkulozit) bazuar dhe ne rekomandimet e Global Fund dhe konkretisht per sigurimin e fondeve per asistence teknike per pavionin e MDR-TB si dhe per levizjen e Laboratorit Kombetar te references se TB nga ndertesa aktuale ne ndertesen e re.

5% Initiative do te sigurojë zbatimin e dy misioneve te ardhshme në Shqipëri.

-Misioni 16 SANIN111: Mbështetje për hartimin mjekësore dhe inxhinierike të dhomës MDR; dhe

-Misionit 16 SANIN107: Mbështetja e zhvendosjen e Laboratorit Kombëtar të Referencës.

Linku per njoftimet  per aplikimet e misioneve te mesiperme  te cilat do te jene te hapura deri me 15 mars 2016:

http://www.initiative5pour100.fr/partenariats-et-expertise/les-appels-a-candidature/

Misioni 16 SANIN111 (PDF)

Misioni 16 SANIN107 (PDF)