Home > Lajme dhe Njoftime > Njoftim per workshop te Mekanizmit Koordinues Vendor (MKV) te Rinovuar

Diten e Hene dhe te Marte dt.18-19 Maj 2015, ne oren 10:00 -14:30 ne ambjentet e Ministrise se Shendetesise , organizohet per perfaqesuesit e MKV, workshop dy ditor i mbeshtetur nga Expertisa Franceze, me tematika te axhendes (materiali bashkengjitur) te pregatitura nga experti nderkombetar Z. Shailendra Haruray,dhe ekspertja lokaleZnj. Elda Hallkaj.

Prania juaj eshte shume e rendesishme per informacionin qe do te jepet dhe vendimet e para qe do te ndermare kjo MKV, qe kane te bejne me :

  1. Zgjedhjen e Kryetarit dhe N/Kryetarit te MKV-se .

 

  1.  Hartezimi i procesit te krijimit te Komitetit Mbikqyres.

 

  1.  Propozim per vendimarje ne MKV permesqarkullimit onlinete vendimeve te ndryshme te MKV.

 

  1. Perditesim mbi procesin e aplikimit te Concept Note (aplikimi i Global Fund) .

 

Lidhur me piken 1. te  Zgjedhjes se Kryetarit dhe N/Kryetarit te MKV-se , propozimet duhet te dorezohen sipas formateve me poshte,deri me date 18 Maj 2015 ora 11:00.

– AGENDA FOR CCM MEMBERS TRAINING 18-19 May 2015

– Propozim zgjedhjeje per Kryetar te MKV

– Propozim zgjedhjeje per Nen Kryetar te MKV