Home > Lajme dhe Njoftime > Perzgjidhet grupi i konsulenteve nderkombetare FEI

Ne vazhdim te njoftimit te bere nga sekretariati i MKV ne dt. 25 Shkurt 2015 mbi fillimin e aplikimit per Asistence teknike prane French 5% Initiative (FEI) , jane perzgjedhur nga FEI grupi i konsulenteve nderkombetare te misionit te rishikimit te CN dhe konsulenti lokal per procesin e konsultimit, si me poshte :

– Kryetar Grupi
– Eksperte Kostimi
– Eksperte Lokale

Periudha e punes e kesaj asitence do te jete 30 Mars-18 Prill 2015.

Termat e references se ketij misioni