Home > Publications > Shqipëria, Studimi Demografik dhe Shëndetësor 2008 – 2009

Studimi Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri 2008-09 (2008-09 ADHS) është realizuar nga Instituti
i Statistikave (INSTAT) dhe Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në periudhën Shtator 2008 deri në Prill
2009…

Për të pare apo të shkarkuar ploteshisht publikimin, ju lutemi klikoni butonin “SHKARKO”

Gjithashtu publikimin mund te gjeni ketu:

Studimi Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri 2008 – 2009 – INSTAT