Home > Lajme dhe Njoftime > Raport per Diten Boterore te TB 24 Mars 2021

 

LINK : Aktivitete ne Diten Boterore te Turbekulozit  24 Mars, 2021 

 

Dita Botërore e Tuberkulozës përkujtohet çdo vit për të rritur ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me shëndetin, pasojat sociale dhe ekonomike të tuberkulozit, dhe për të rritur përpjekjet për t’i dhënë fund epidemisë globale të tuberkulozit. Data shënon ditën në 1882 kur Dr. Robert Koch njoftoi se ai kishte zbuluar bakterin që shkakton tuberkulozin, i cili hapi rrugën drejt diagnostikimit dhe shërimit të kësaj sëmundjeje.

TB mbetet një nga vrasësit më vdekjeprurës në botë në botë. Çdo ditë, gati 4000 humbin jetën e tyre nga TB dhe afër 28,000 njerëz sëmuren me këtë sëmundje të parandalueshme dhe të shërueshme. Përpjekjet globale për të luftuar TB kanë shpëtuar rreth 63 milion jetë që nga viti 2000.

 

Tema e Ditës Botërore të TB 2021 – “ Ora po troket ‘’- tregon kuptimin që bota po mbaron kohën për të vepruar në lidhje me angazhimet për t’i dhënë fund TB të bëra nga udhëheqësit globalë.

Kjo është veçanërisht kritike në kontekstin e pandemisë COVID-19 që ka vënë në rrezik përparimin e TB dhe për të siguruar qasje të barabartë në parandalimin dhe kujdesin në përputhje me synimin e OBSH drejt arritjes së mbulimit Universal të Shëndetit.

Kontrolli sistematik për sëmundjen e TB është identifikimi sistematik i njerëzve në rrezik për sëmundjen e TB, në një grup të paracaktuar të synuar, duke vlerësuar simptomat dhe duke përdorur teste, ekzaminime ose procedura të tjera që mund të zbatohen me shpejtësi.

Kontrolli sistematik mund të përfitojë nga njerëzit që rrezikojnë të marrin TB, pasi zbulimi i hershëm dhe fillimi i trajtimit mund të përmirësojnë rezultatet e tyre dhe të ulin kostot e tyre. Mund të përfitojë gjithashtu nga komunitete të tëra me rrezik më të lartë për TB, duke zvogëluar prevalencën e sëmundjes së TB dhe duke parandaluar që njerëzit e ardhshëm të sëmuren me TB.

Se si COVID-19 ka tërhequr vëmendjen dhe burimet nga shërbimet e TB, është mjaft shqetësuese. Nuk kam dyshim se do ta marrim COVID-19 nën kontroll. Por çmimi i kësaj nuk mund të humbasë kurrë vështirë duke fituar përparim me kërcënime të tjera shëndetësore, si TB. Sot, rreziku i tuberkulozit rezistent ndaj ilaçeve bëhet edhe më rezistent, është real dhe nuk është një rrezik që duam të ndërmarrim. Njerëzit duhet ta kuptojnë këtë dhe të kuptojnë urgjencën e veprimit të kërkuar dhe gjithashtu e dinë se ne tashmë kemi mundësi dhe mjete të reja.. Progres i madh është bërë në vitet e fundit, por megjithatë sfidat mbeten.

Cdo dispanseri ka kryer aktivitetet me numer te kufizuar pjesemarresih me ndergjegjesimin ne diten Boterore te TB

Cdo aktivitetet eshte percjelle ne rrjetet sociale te Programit Kombetar te TB dhe te Insitutit te Shendetit Publik.

Ne daten 24 Mars u organizua nje takim online me perfaqesues nga institucionet  shendeteosore  si dispanserite , spitlaet dhe Insituti I Shendetit Publik si dhe perfaqesues nga zyra roajonale e WHO ne Shqiperi

Fjalen e hapjes e mori Drejtoresha e Insituti te Shendetit Publik Prof.Albana Fico  e cila ne radhe t epar efalenderoi gjithe koleget per punen e veshtire te kryer ne vit , por sidomos ne kete vit pandemie . Ajo shprehu qarte dhe rolin e TB ne sherbimin Paresor ku tashem ka filluar procesi I implementitmit ne 3 rrethe.

Ne takim e mori fjalen dhe Prof,Hasan Hafizi  shef i klinikes pneumologjike ku shpreu qarte gjithe problematikat e hasuar gjate  pandemise COVID -19 si dhe rolin qe kane luajtur pneumologet dhe gjithe stafi shendetesor.

Gjithashty u paraqit nga Kprdinatroja e TB Dr.Donika Mema situata epidemiologjike e TB per vitin 2020 ku u vu re ne renie e theksuar e rasteve me TB per shkak te COVID -19

Gjate vitit 2020 jane raportuar 240  raste me TB nga te cilat 223  (93 %) raste te reja  dhe 4 % te ritrajtuar   Raste e ritrajtuara pershijne : recidive 15 (6%), nderprere, 1(0.5%) raste te tjere 1(0.5%)

Krahasuar me me vitin 2019 kemi nje uljet te ndjeshme te incidences per 6 per 100,000 banore .Kjo ulje e incidences ka ardhe si pasoje e impakit te COVID -19

Programin e Kombetar te TB komunikon dhe ju dergon rekomandime here pas here per menaxhimin e situates se  kontrollit te TB

Ka bashkepunuar  me Laboratorin e References se TB ,Spitalin Universitar “ SHefqet Ndroqi” si dhe me spitalet rajonale ku trajtohen paciente me TB ,ku vihety re se kan  nje renise t enumrit te testimeve laboratorike

Ka bashkepunaur me  me sherbimin pediatric dhe me sherbimin infektiv per nje menaxhim sa me te mire te pacienteve  me TB femije dhe pacienteve HIV/TB.

Ka kordinuar survejancës epidemiologjike të TB që nënkupton , analizën dhe interpretimin e të dhënave të të gjitha rasteve me  TB ne spitalet ku trajtohen keta paciente si dhe ne dispanserite e rretheve

Sfidat gjate pandemise COVID -19 u pershkruan qarte nga Blerina Kodra e cila shprehu qarte se Pavaresisht se sherbimet e TB jane te hapura nr i vizitave eshte teper i ulet per shkak te situates, eshte rritur vonesa per te shkuar per vizitet tek  pneumolgu per shkak  te frikes nga COVID-19 Nr i testimeve laboratorike per egzaminimin e sputumit eshte ulur.

Transporti i sputumit nga Laboratore e rretheve per ne Laboratorin e references per testimin me rapid test ose per culture  pothuasje nuk funksion

Per  testimin e pacienteve me TB ne dispanserite ne rrethe process I filluar gjate vitit 2020 e shpjegoi qarte epidemiologia e Programit te HIV , Dr .Marjeta Dervishi ku theksoi se forcimi midis dy programeve ka ardhe gjithmone e ne rritje ca e tregon dhe perqindja e rritur e tesitmeve te pacienteve  me TB  per HIV

Perfaqesuesi i OBSH Dr.Artan Mesi  theksi se OBSH ka mbeshtetur Programin e TB ne vashdimesi dhe cilesoi te gjitha  arritjet  e deritanishme , si harteimi I udhesueseve te TB , TB pilot, zgjidhja e prokurimit te medikamenteve TB etj

  • Nga diskutimet e takimit u cilesua :
    Takimet online me gjithe perfaqesuesit e Institucioneve te zhvillohen nje here ne 2 ose 3 muaj
  • Te zgjidhet transporti i mostrave nga dispanserite e rrethev ne Laboratorin e References sper testimin me rapid test Genexpert
  • Menaxhimi sa me i mire i TB ne pandemine e COVID -19
  • Testimi i pacienteve me TB per COVID-19
  • Te rritet numri I vizitave dhe egzaminimeve laboratorike per TB ne dispanseriste e rretheve
  • Monitorime te vazhdueshme ne rrethe per ndjekjen e kontrolit te TB ne sherbimin paresor
  • Trajnime online per mjeket dhe infermieret e dispanserive dhe te sherbimit paresor