Home > Lajme dhe Njoftime > Vizita e Menaxheres se Global Fund per Shqiperine ne Tirane ne 16-19 Janar 2018.

Menaxherja e Fondit Global per Shqiperine Znj.Sandra Irbe, zhvilloi nje vizite ne Tirane ne dt.16-19 Janar 2018 ne kuadrin e pergatitjeve te fillimit te procesit te Implementimit te Projektit  te  HIV/TB.

Gjate diteve te vizites se saj ne Tirane, Zj.Sandra Ibre, pati disa takime te rendesishme me punonjesit e Njesise se Implementimit te Projektit, me titullare te Ministrise se Shendetesise, me partnere bilateral si dhe me perfaqesues te shoqatave te pacienteve te HIV/TB.

Ne fokus te ketyre takimeve ishte procesi i fazes pergatitore te dokumentacionit te Projektit si dhe ai i ngritjes se Njesise se Implementimit te Projektit te Fondit Global per HIV/TB.