Home > Lajme dhe Njoftime > Vizita e Menaxheres se Global Fund per Shqiperine ne Tirane ne 25-27 Tetor 2017.

Menaxherja e Fondit Global per Shqiperine Znj.Sandra Irbe, zhvilloi nje vizite ne Tirane ne dt.25,26,27 Tetor 2017 ne kuadrin e pergatitjeve te fillimit te procesit te Implementimit te Projektit  te  HIV/TB.

Gjate tre diteve te vizites se saj ne Tirane, Zj.Sandra Ibre, pati disa takime te rendesishme me shoqata dhe grupe interesi, me punonjesit e Njesise se Implementimit te Projektit, si dhe me titullare te Ministrise se Shendetesise.

Ne fokus te ketyre takimeve ishte  procesi i fazes pergatitore te dokumentacionit te Projektit si dhe ai i ngritjes se Njesise se Implementimit te Projektit te Grantit te Fondit Global per HIV/TB.