Home > Lajme dhe Njoftime > Vizita e Misionit te Fondit Global per Shqiperine ne Tirane 14-16 Gusht 2017

Ekipi i Fondit Global per Shqiperine ka kryer nje vizite ne Tirane nga dt.14-16 Gusht 2017 ne kuadrin e procesit te negociatave  per ngritjen e Njesise se Menaxhimit te Projektit  te Grantit te  HIV/TB.

Gjate tre diteve te vizites se tyre ne Tirane, ekipi i Fondit Global,i kryesuar nga Portofolio Menaxhere per Shqiperine Zj.Sandra Ibre, do te zhvilloje disa takime te rendesishme me shoqata dhe grupe interesi si dhe me titullare te Ministrise se Shendetesise.

Ne fokus te ketyre takimeve do te jete procesi i ngritjes se Njesise se Menaxhimit te Projektit te implementimit te Grantit te Fondit Global per HIV/TB.