Home > Foto galeria > Vizita e misionit te perbashket te Global Fund dhe WHO ne Shqiperi

 

Ne datat 7-9 Shtator 2015 u zhvillua ne Sqiperi Vizita e misionit te perbashket te Global Fund dhe WHO, me perfaqesuesit e meposhtem:

  • GyongyverJakab, Fund Portfolio Manager, The Global Fund
  • Jo-Angeline Kalambo, M&E Associate Specialist, The Global Fund
  • Alena Alba, Program Officer, The Global Fund
  • Dr. Pierpaolo de Colombani, WHO Medical Officer, Joint Tuberculosis, HIV/AIDS and Hepatitis Programme
  • Ronald Horstman, WHO Consultant
  • Dr. BahriTigani, WHO Consultant
  • Katerina Sharapka, WHO Consultant

Grupi i punes se Concept Note se HIV dhe TB per Shqiperine perbehej si me poshte:

HIV/TB Concept Note Team
gurupi

Ky mision zhvilloi aktivitetin e tij sipas axhendes bashkengjitur ne funksion te punes per rishikimin e Koncept Note se HIV dhe TB e cila do te   ri-dorezohet  ne Global Fund me 15 Tetor 2015,  lidhur me aplikimin e ri  per fonde me synimin  per fuqizimin e perpjekjeve mbarekombetare ne parandalimin e semundjeve te HIV dhe TB.

Agenda – Joint GF WHO Mission to Albania – 7-9 September 2015 (PDF)