Home > Lajme dhe Njoftime > Vizita e Misionit te Sekretariatit te Fondit Global per Shqiperine, ne 30 Prill-4 Maj 2018 ne Tirane.

Nje mision nga Sekretariati i GFATM (Global Fund on AIDS, Tuberculosis and Malaria)  vizitoi Shqiperine ne datat 30 Prill – 4 Maj ne kuadrin e procesit te fillimit te implementimit  te Grantit te  HIV/TB te Projektit te Fondit Global.

Gjate diteve te vizites se tyre ne Tirane, ekipi i Fondit Global,i kryesuar nga Portofolio Menaxhere per Shqiperine Zj.Sandra Ibre, zhvilloi disa takime te rendesishme me shoqata dhe grupe interesi,  me punonjesit e Njesise se Implementimit te Projektit,   me titullare te Ministrise se Shendetesise si dhe me anetare te Mekanizmit Koordinues te Vendit (CCM).

Ne fokus te ketyre takimeve ishte vleresimi i progresit ne zbatimin e rekomandimeve lidhur me fazat e implementimit te Projektit te Fondit Global.