Home > Lajme dhe Njoftime > Workshop per rinovim anetaresie te CCM

Mekanizmi Koordinues per Vendin (CCM) ne mbeshtetje te termave te references te misionit te expertizes se ” French 5% Iniciative” te perfaqesuar nga Shailendra Huruary dhe Elda Hallkaj, organizon diten e premte dt.13 Shkurt , ne oren 10:00-14:00, nje workshop me qellimin vazhdimi i aktiviteteve lidhur me planin e permiresimit te aprovuar ne muajin korrik, 2014 mbi kerkesat 3 dhe 6 te Global Fund.

Specifikisht workshopi do te fokusohet tek rinovimi i anetaresise se MKV, si nje nga kerkesat kyce te GF per perfaqesim dhe balancim te Konfliktit te Interesit.
Ne mbledhjen e MKV te dt. 23 Dhjetor 2014 u aprovua nje skeme e propozuar mbi rinovimin e anetaresise, e cila ne kete workshop do te marre formen e plote.

Produkti i ketij workshopi do te drejtohet nga vete konsulentet e siperpermendur, te cilet do te udheheqin perzgjedhjen e anetaresise ne vijim te ketij procesi.

Termat e references se ekspertizes 5% Iniciative (PDF)