Home > Evente dhe Fushata > Workshop per vleresimin dhe planin e punes per MKV

Mekanizmi Koordinues per Vendin (CCM) me kerkesen e dy konsulenteve te asistences teknike te” French 5% Inisiative” Katherine Owen dhe Elda Hallkaj, organzoi diten e marte 15 Korrik, ne oren 10:00 ,nje workshop ne godinen e Institutit te Shendetit Publik me qellimin:
Plotesimi/kryerja e nje instrumenti vet-vleresues te GF dhe hartimi i planit te ndryshimeve per te realizuar kriteret e GF per marrjen e fondeve.

Diskutimi u drejtua nga Konsulentja Katherine Owen, dhe ne perfundim, u vleresua nga CCM, ne mbledhjen e rradhes.

Axhenda e Workshop 15 Korrik 2014

Prezantim, Vleresim dhe Plan pune i MKV

Raporti i AT per MKV