Home > Archive for Lajme dhe Njoftime ( > Page 2)

KERKESA PER SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI  PËR   SHËRBIMIN E KRYERJES SË STUDIMIT  “ SURVEJANCA  E  INTEGRUAR BIOLOGJIKE DHE E SJELLJES  TEK POPULLATAT VULNERABLE NË SHQIPËRI “   NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT “Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare...